Minęły dwa lata odkąd, ze względu na fatalny stan infrastruktury technicznej, linia tramwajowa nr 46 z Łodzi do Ozorkowa, została zawieszona, a na jej miejsce uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Znaczna część tej trasy biegnie przez gminę Zgierz. Koszt modernizacji tej przekracza możliwości finansowe samorządów, przez których teren biegnie ta linia, nie ma więc środków na ponowne uruchomienie tramwaju nr 46.

Dlatego właśnie 30 stycznia br., Poseł na Sejm RP – Marek Matuszewski, reprezentujący ziemię zgierską, zorganizował spotkanie z wiceministrem Grzegorzem Pudą z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W rozmowie na temat możliwości pozyskania środków na modernizację linii tramwajowej nr 46 uczestniczyła m. in. Wójt Gminy Zgierz – Barbara Kaczmarek. – Jako samorządowcy reprezentujący gminy, przez które przebiega trasa tej linii tramwajowej, jesteśmy mocno zainteresowani uzyskaniem jak największego dofinansowania na jej reaktywację. Tramwaj to nie tylko najbardziej ekonomiczny, ale i ekologiczny środek transportu, który ułatwi naszym mieszkańcom codzienne dojazdy do pracy, szkoły czy na zakupy – mówi Barbara Kaczmarek.