Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej Rady Gminy Zgierz Marian Jóźwiak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Uwagi do porządku posiedzenia.

  3. Uwagi do protokołu:

         nr 12/19 z dnia 9 grudnia 2019 r.,

         nr 13/19 z dnia 23 grudnia 2019 r.

  1. Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XVI Sesję Rady Gminy Zgierz.

  2. Sprawy różne w zakresie działania komisji.

  3. Zamknięcie posiedzenia komisji.