Radni uchwalili budżet gminy Zgierz na 2020 rok

Koniec roku kalendarzowego w jednostkach samorządu terytorialnego nieodzownie łączy się z koniecznością zaplanowania i uchwalenia budżetu na następny rok. W gminie Zgierz poszczególne komisje Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu przedstawiony przez Wójta Gminy Zgierz. Jak zatem będzie wyglądał budżet gminy Zgierz w 2020 roku? Zaplanowane dochody budżetu gminy [...]