Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zgierz Kamil Tomczak informuje, iż posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 roku godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz  ul. Łęczycka 4. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Uwagi do porządku posiedzenia. Uwagi do protokołu Nr 12/19 z dnia 29 listopada 2019 r. Opiniowanie [...]