Przypomnienie o obowiązku zmiany deklaracji na segregowanie odpadów

6 września br. zaczęła obowiązywać zmieniona Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z przepisami wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani do segregowania odpadów. Przypominamy zatem mieszkańcom, którzy do tej pory nie segregowali odpadów, że powinni zgłosić się do Urzędu Gminy Zgierz, do Biura Obsługi Klienta, stanowiska 3-4, w celu zamiany deklaracji o wysokości [...]