Śpiewaliśmy „200 lat” płk Franciszkowi Tokarzowi

Pułkownik Franciszek Tokarz, weteran wojenny, członek zgierskiego oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP, od lat angażuje się w działalność w dziedzinie  upowszechniania i kultywowania tradycji oręża polskiego i historii II wojny światowej. Swoje zbiory udostępnił m. in. Szkole Podstawowej w Białej. Wielokrotnie brał też udział w obchodach świąt narodowych w Białej, dając świadectwo prawdziwego patriotyzmu. Ten [...]