Gmina Zgierz, jako jedna z pierwszych w Polsce, rozpoczęła prace nad Strategią Rozwoju Elektromobilności. Władze Gminy uzyskały na ten cel stu procentową dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czym jest więc elektromobilność i po co taka strategia w naszej gminie?

Elektromobilność to nie tylko samochody elektryczne, które jeszcze dosyć rzadko widujemy na drogach. Elektromobilność to zespół pojazdów, infrastruktury, które mają służyć łatwiejszemu przemieszczaniu się ludności. Jest to więc niezwykle ważne, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie istnieją niedobory w infrastrukturze komunikacyjnej. Strategia pomoże zaplanować system komunikacyjny w sposób przyjazny dla mieszkańców, ponieważ zmiany na rynku pojazdów są nieuniknione. To, że już za kilka lat samochody i autobusy elektryczne staną się powszechne, jest pewne. Pojazdy te nie generują tylu problemów co samochody tradycyjne. Ich obsługa jest łatwiejsza i tańsza. Dziś hamulcem dla rozwoju takich technologii jest wysoka cena, mała pojemność baterii, brak infrastruktury i stacji ładowania. Ale pamiętajmy, że innowacje w tym sektorze następują szybko i lada dzień ta sytuacja się zmieni.

Gmina Zgierz już dzisiaj wychodzi naprzeciw wyzwaniom cywilizacyjnym i postanowiła wykorzystać szansę dotacji na elementy infrastruktury służącej rozwojowi elektromobilności. Jak pokazują doświadczenia krajów Europy Zachodniej elektryczne rowery, hulajnogi, samochody, autobusy stały się w ciągu kilku ostatnich lat widokiem powszechnym. W wielu miastach Polski widok takich pojazdów nikogo już nie dziwi. Są to pojazdy niezwykle wygodne dla wszystkich użytkowników ruchu. Podróż jest łatwiejsza i to dlatego pojazdy te zastępują podróż tradycyjnym samochodem czy transportem zbiorowym, zawłaszcza w dużych miastach, gdzie powszechne są korki. Jednak na zmiany należy się odpowiednio przygotować.

Aby pojazdy te stały się powszechne, infrastruktura gminna powinna zostać przygotowana w sposób przemyślany. Chodzi głównie o bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego też należy przygotować wydzielone miejsca postojowe, ścieżki rowerowe, miejsca przechowywania i ładowania tych pojazdów. Ważne też, aby do ładowania używać odnawialnych źródeł energii, aby chronić środowisko.

Chcielibyśmy, aby w proces tworzenia strategii, włączyli się mieszkańcy gminy Zgierz. Podczas warsztatów z młodzieżą szkolną oraz spotkań z mieszkańcami przedstawione zostaną informacje na temat rozwoju elektromobilności na świecie i możliwości wykorzystania ich w naszej gminie. To mieszkańcy zdecydują, jakie są potrzeby i problemy oraz na jakie cele należy spożytkować ewentualne dotacje w przyszłości. To właśnie dzieci i młodzież mogą wnieść ciekawe uwagi i pomysły do tworzonej strategii. Ich kreatywność może pomóc zbudować w przyszłości nowoczesną i przyjazną do życia gminę i jej środowisko. To one znają nowe technologie, z których już dziś korzystają, np. jeżdżąc na elektrycznych hulajnogach czy deskorolkach.

Na spotkania zapraszamy również przedsiębiorców i osoby chętne do założenia własnej działalności gospodarczej. To właśnie wprowadzenie nowych technologii na Polski rynek, może zainicjować wiele pozytywnych zmian, nie tylko dla lokalnej gospodarki, ale także dla środowiska. Nowe firmy, które zajmą się elektromobilnością, mogą budować pojazdy elektryczne i je obsługiwać, a także otworzyć wypożyczalnie rowerów, projektować systemy informatyczne zarządzające infrastrukturą itd. W porozumieniu z ekspertami można stworzyć nowe produkty, w oparciu o innowacyjne pomysły, na które również można będzie pozyskać dofinansowanie.

Niezwykle ważnym elementem wdrażania strategii jest bezpieczeństwo użytkowników. Jak donoszą media wypadki pojazdów elektrycznych są coraz częstsze. Elektryczne hulajnogi często blokują chodniki. Dzieje się tak dlatego ponieważ infrastruktura nie jest odpowiednio przygotowana. Silniki elektryczne posiadają olbrzymią moc i dlatego te pojazdy osiągają duże prędkości. Tak więc nie tylko rozsądek korzystających w nowoczesnych pojazdów jest ważny, ale również bezpieczne miejsca do jazdy i parkowania. Konieczne są również działania edukacyjne i informacyjne, aby zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom.

We wdrażaniu strategii elektromobilności ważne jest również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dlatego gmina zamierza wykorzystywać energię odnawialną nie tylko w dziedzinie elektromobilności, ale również w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki takim działaniom gmina Zgierz może stać się czysta i efektywna energetycznie.

W przyszłości gminy będą mogły sięgnąć po wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego zadaniem jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Zakres projektów, na które będzie można otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki – wspierani mogą być m. in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Fundusz wspiera także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Dlatego wspólnie stwórzmy strategię i wyznaczany projekty, które będą wsparte w naszej gminie. Informacje o spotkaniach i postępach w ramach tworzonej strategii, będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgierz. Każdy mieszkaniec, bez względu na wiek, może uczestniczyć w organizowanych spotkaniach. Ten dialog pozwoli nam opracować doby dokument, dostosowany do potrzeb mieszkańców gminy Zgierz, a w przyszłości stworzyć dobre i ekologiczne miejsce do życia i pracy.  [Firma Bajor Consulting]