6 września br. zaczęła obowiązywać zmieniona Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z przepisami wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani do segregowania odpadów.

Przypominamy zatem mieszkańcom, że powinni zgłosić się do Urzędu Gminy Zgierz, do Biura Obsługi Klienta, stanowiska 3-4, w celu zamiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgierz, w zakładce: Gmina Zgierz – Załatw sprawę – Ochrona środowiska oraz Utrzymanie czystości i porządku – Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.