W październiku 1939 r. kierownictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego postanowiło kontynuować działalność w okupowanym kraju, w warunkach ścisłej konspiracji, pod kryptonimem TON – Tajna Organizacja Nauczycielska. Jej zadaniem było organizowanie tajnego nauczania dzieci i młodzieży.
Dzisiaj świętowaliśmy 80. rocznicę powstania TON. Obchody rozpoczęła sesja popularno-naukowa w Urzędzie Miasta Zgierza, po której nastąpił przemarsz, wraz z pocztami sztandarowymi ze szkół gminnych, do siedziby Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zgierzu. Na zakończenie uroczystości delegacja z terenu gminy Zgierz złożyła kwiaty przed tablicą upamiętniającą nauczycieli tajnego nauczania.