10 października, dla zawodowych strażaków, pracujących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, zapisał się wyjątkowo. Tego dnia odbyła się uroczystość przekazania dwóch samochodów: ratowniczo – gaśniczego marki Man oraz lekkiego samochodu specjalnego marki Renault oraz oddania do użytku części pomieszczeń w jednostce, które zostały wyremontowane. Gmina Zgierz miała także swój udział w tym sukcesie. Dzięki wsparciu finansowemu, przekazanemu na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, zgierscy strażacy będą mogli pracować w lepszych warunkach i z nowym sprzętem.

W obecności Sanatora RP – Macieja Łuczaka, Posła na Sejm RP – Marka Matuszewskiego, Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Jarosława Wlazłowskiego, samorządowców z terenu powiatu zgierskiego oraz prywatnych sponsorów, samochody oraz zmodernizowane pomieszczenia komendy zostały poświęcone oraz przekazane do użytku. Za okazaną pomoc i wsparcie komendant powiatowy – st. bryg. Paweł Malinowski wręczył podziękowania, m. in. dla Wójt Gminy Zgierz – Barbary Kaczmarek.

Uroczystość była również okazją do wręczenia grantów dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu zgierskiego, na zadania realizowane zgodnie z tzw. ustawą 5000 +. Takie dofinansowanie jednostki OSP mogą przeznaczyć na organizację przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy. Dotację otrzymało m. in. osiem jednostek OSP z terenu gminy Zgierz: Biała, Dąbrówka Strumiany, Kania Góra, Rogóźno, Skotniki, Szczawin, Ustronie – Grotniki i Wypychów.