Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Zgierz Gabriela Skopiak informuje,
iż posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 16 października 2019 roku godz. 9
00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku posiedzenia.
  3. Uwagi do protokołu nr 9/19 z dnia 17 września 2019 roku.
  4. Jednostki OSP z terenu gminy Zgierz – finansowanie i wyposażenie jednostek, realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa ppoż.
  5. Sprawy różne w zakresie działania komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.