Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zgierz Kamil Tomczak informuje,
iż posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 11 października 2019 roku godz. 9
00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku posiedzenia.
  3. Uwagi do protokołu nr 9/19 z dnia 13 września 2019 roku.
  4. Informacja o realizacji inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych. Stan sieci wodociągowej.
  5. Sprawy różne w zakresie działania komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.