Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zgierz Kamil Tomczak informuje, iż posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2019 roku godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku posiedzenia.
  3. Uwagi do protokołu nr 7/19 z dnia 18 lipca 2019 roku.
  4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie gminy Zgierz – zwalczanie chorób zakaźnych, identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi wzajemnej zgodności oraz dobrostanu zwierząt.
  5. Sprawy różne w zakresie działania komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.