Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny Robert Śniecikowski informuje,
iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 12 sierpnia  2019 r. o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4 .