Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w związku z realizacją projektu pt. „Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym”, w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019, zaprasza do udziału w szkoleniach z wyjazdem studyjnym członków organizacji pozarządowych, zarówno tych działających formalnie i nieformalnie z obszarów wiejskich na terenie całej Polski.

Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się na terenie południowej części województwa małopolskiego w terminach:

  • 5-7 sierpnia 2019 roku,
  • 7-9 sierpnia 2019 roku,
  • 12-14 sierpnia 2019 roku,
  • 19-21 sierpnia 2019 roku
  • 23-25 sierpnia 2019 roku.

Więcej informacji TUTAJ