Ostrzeżenie przed burzami z gradem – 21-22 czerwca 2019