Harmonogramy zajęć w szkołach w I półroczu 2019 r.:

Harmonogram zajęć w szkołach w II półroczu 2020 r.:

Informacje dotyczące zmiany terminów lub odwołania zajęć znajdują się na stronach poszczególnych szkół.


Celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, Gmina Zgierz zawiadamia o zawieszeniu do odwołania działań w ramach projektu pn. „Gmina Zgierz stawia na edukację”.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.1. Wysoka jakość edukacji,  Poddziałanie 11.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz dokument PDF