Ostrzeżenie przed burzami z gradem – 7 czerwca 2019 r.