Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – projekt “CZAS NA ZMIANY”

Łódź, dn. 04.06.2019 r. PROJEKT „CZAS NA ZMIANY”. CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzrost zatrudnienia przez wsparcie aktywności zawodowej i przywrócenie na rynek pracy w okresie 17 m-cy realizacji projektu 50 osób bezrobotnych (27 kobiet i 23 mężczyzn) - mieszkańców województwa łódzkiego z obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3), w wieku 30 lat i [...]