Ostrzeżenie przed burzami z gradem – 28 maja 2019 r.