Ostrzeżenie przed burzami z gradem – 22 maja 2019 r.