Ostrzeżenie przed burzami z gradem – 21 maja 2019 r.