Ostrzeżenie przed burzami z gradem – 20 maja 2019 r.