tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Zgierz

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Dariusz Sędzicki zawiadamia, iż w dniu 5 czerwca 2019 roku o godz. 8:30 odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Zgierz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4.     PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy Zgierz i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Uwagi do porządku obrad Sesji. [...]

2019-05-31T13:14:45+02:002019/05/31|

Informacja o ogłoszonym konkursie w ramach Poddziałania IX.1.2 ZIT

  Szanowni Państwo, Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 28 maja 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs: Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem [...]

2019-05-29T13:36:39+02:002019/05/29|

Frekwencja i wyniki wyborów w gminie Zgierz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Frekwencja w pliku PDF Frekwencja w gminie Zgierz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1 Grotniki 2 Słowik 3 Rosanów 4 Dąbrówka Wielka 5 Łagiewniki Nowe 6 Szczawin Kościelny 7 Biała 8 Besiekierz Rudny 9 Gieczno Razem w gminie Zgierz Liczba osób uprawnionych 1 766 1 622 927 965 [...]

2019-05-27T17:07:32+02:002019/05/27|

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej Rady Gminy Zgierz Krzysztof Wiktorowski informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Uwagi do porządku posiedzenia. Uwagi do protokołu nr 4/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. [...]

2019-05-24T12:52:52+02:002019/05/24|

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy Zgierz

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Dariusz Sędzicki zawiadamia, iż w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 9:30 odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Zgierz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4.     PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy Zgierz i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Uwagi do porządku obrad Sesji. [...]

2020-01-02T12:16:36+01:002019/05/24|