Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej informuje,

że w dniu 12 listopada 2018 roku nie kursuje komunikacja gminna.