Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu informuje, iż zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, a Gminą Zgierz reprezentowaną przez Wójta Gminy Zgierz w sprawie wprowadzenia zasad realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”

Rodziny wielodzietne (mające na swoim utrzymaniu troje lub więcej dzieci) zamieszkałe pod wspólnym adresem na ternie gminy Zgierz mogą składać wnioski o przyznanie WOJEWÓDZKIEJ KARTY RODZIN WIELODZIETNYCH. Karta jest dokumentem umożliwiającym korzystanie z ulg i uprawnień oferowanych członkom rodzin na terenie województwa łódzkiego.

Aktualny wniosek oraz wykaz ulg i zniżek, jakie posiadacze Karty posiadają znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  www.rcpslodz.pl w zakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych. Wniosek pobrać można również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu, pokój 29.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych